Sining at Kapangyarihan

Artist: Jirah May A. Millano
Artwork Title: Sining at Kapangyarihan
Size: 12x18 inches
Price: PhP 3,500
For inquiries, email us at millano.jirah@gmail.com